HUDLÆGE CHRISTIAN GRØNHØJ

Speciallæge, professor, dr. med.

Egå Havvej 15 st. tv,

8250 Egå

Tlf.: 70707588

 

 

DEN DANSKE KVALITETSMODEL (DDKM)

 

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er en del af udmøntningen af "National Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2002-2006".

 

DDKM blev formelt etableret i november 2004 gennem en samarbejdsaftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

 

DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Hensigten var, at DDKM skulle bidrage til at:

sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser

skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb

forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

 

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

PPAT

Adresse: Egå Havvej 15 st tv, 8250 Egå Telefon: 70 70 75 88 Telefontid: mandag til torsdag 8:30 - 10:30 Lægekonsultationer: 8:15 til 15:00