HUDLÆGE CHRISTIAN GRØNHØJ

Speciallæge, dr. med.

Egå Havvej 15 st. tv,

8250 Egå

Tlf.: 70707588

 

 

Her finder du information om:

 

  • Klinikkens akkrediteringsstatus i den danske kvalitetsmodel
  • Resultat af tilfredshedsundersøgelse

 

 

DEN DANSKE KVALITETSMODEL (DDKM)

 

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er en del af udmøntningen af "National Strategi for Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2002-2006".

 

DDKM blev formelt etableret i november 2004 gennem en samarbejdsaftale mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

 

DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Hensigten var, at DDKM skulle bidrage til at:

sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser

skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb

forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

 

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

 

Hudlæge Grønhøj er fortsat akkrediteret iht. DDKM, også selvom dette ikke længere er et krav i det offentlige sundhedsvæsen.

 

Her kan du læse om klinikkens akkrediteringsstatus for 2021:

https://www.ikas.dk/afgoerelser/resultat/?id=624

 

 

 

Tilfredshedsundersøgelser

Klinikken gennemfører årligt tilfredsundersøgelser.

 

(Januar 2021)

 

  • 75-95% af patienter er tilfredse eller meget tilfredse med betjeningen i receptionen
  • 90-100%% er tilfredse eller meget tilfredse med modtagelsen hos lægen
  • 75-100 % er tilfredse eller meget tilfredse med de informationer, de modtog inden undersøgelsen/behandlingen
  • 85-100% er tilfredse eller meget tilfredse med besvarelsen af deres spørgsmål til lægen vedrørende undersøgelsen/behandlingen

 

  • Generelle kommentarer: det er vanskeligt at komme igennem på telefon og der er generelt for lange ventetider hos hudlæger

 

 

 

 

 

Adresse: Egå Havvej 15 st tv, 8250 Egå Telefon: 70 70 75 88 Telefontid: mandag til torsdag 8:30 - 10:30 Lægekonsultationer: 8:15 til 15:00